Werkwijze

Mijn vak is uw problemen op te lossen. De precieze werkwijze verschilt sterk van project tot project. De meeste projecten verlopen echter volgens onderstaande fasering:

1. Initiatiefase (mobilize)

  • kennismaking (intake)
  • vaststellen van de op te lossen problematiek

2. Onderzoeksfase (understand)

  • inventarisatie –  in kaart brengen van de benodigde informatie
  • analyse – vertaalslag maken om het probleem beter te kunnen doorgronden (visualisering)

3. Adviesfase (design)

  • ontwerp en ontwikkeling van adequate en creatieve oplossingen
  • het komen tot de voor u meest geschikte oplossing (beslissen)

4. Implementatiefase (implement)

  • het in de praktijk brengen van de oplossing (projectteam, projectmanagement, opleiding medewerkers)
  • vaststellen in hoeverre de gewenste resultaten bereikt zijn (evaluatie)

5. Borging (manage)

  • ervoor zorgdragen dat uw investering rendabel blijft

 

Tarieven

Afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project wordt met u een tarief overeengekomen. Indien de opdracht het toelaat kan ook een vaste prijs overeengekomen worden. Voor de eerste kennismaking brengen wij u uiteraard niets in rekening.