maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu bieden wij de volgende diensten:

  • ontwikkelen en verzorgen van workshops & trainingen (toolbox meetings);
  • verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten;
  • het opzetten en uitvoeren van risico-inventarisaties en evaluaties;
  • het opstellen en verzorgen van (wettelijk verplichte) documenten (procedures, veiligheidsinstructies, etc.);
  • het verzorgen van certificeringen (NEN-EN-ISO 9001, 14001)
  • bemiddeling bij conflicten met controlerende instanties (milieudienst of arbeidsinspectie);
  • advisering inzake bodemvraagstukken (verontreiniging en sanering);
  • advisering bij milieuvergunningen.